Алсын хараа

Бидний алсын хараа нь нөөц бололцоогоо дээд зэргээр ашиглах хүсэл эрмэлзлэлээр оргилсон хүүхэд, залуучуудыг өндөр ур чадвар, итгэл үнэмшил бүхий дэлхийн хэмжээний иргэд болон төлөвшихэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.