Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго нь Пужет Саундын бүс нутагт амьдарч буй Монгол иргэд, тэдний үр хүүхдийн мэдлэг, авъяас чадварын хөгжлийг боловсролын болон соёлын олон талт арга хэмжээгээр дамжуулан дэмжин урамшуулахад оршино.